Trumpeter 05301 O'Brien Jeremiah SS Ship Liberty 350 eb430eaja71834-Models

Armored Core NX03 pinknthal CR-Hogire Model Kit 1 72 Scale Kotobukiya Model kit
Guillow's Fokker DR-1 Tri-Plane Balsa Kit (G204) + Free Postage

Takom 1 35 M3A1 Lee U.S. Medium Tank
Takom 1 35 KV-5 Soviet Super Heavy Tank Model Kit
Trumpeter 1 35 Soviet PL-37 Light Artillery Wagon Rail Car Model Kit